Makt er et interessant begrep, og viktig hvis du vil utrette noe. Sette dine ideer ut i livet, oppnå den posisjonen du vil ha, ha frihet til å leve slik du ønsker. Makt kommer imidlertid ikke uten risiko, du må tørre å være synlig, tørre å feile. Har du makt kan du velge ulike måter å nytte den på. Er du villig til å “pay it forward”, å hjelpe andre opp?

Dette og mye annet relevant kan du lese mer om i Power in Law fra Texas, USA. Inspirerende!