Vi ønsker gjerne å være glade, lykkelige, fornøyd med livet – og den gode nyheten er at dette i stor grad er opp til oss selv.

Den dårlige er at det krever litt av oss, særlig før vi klarer å etablere handlinger, vaner og tankemodeller som automatiske preferanser.

15 Powerful Things Happy People do kan være en god inspirasjon for å legge noen “lykkebringere” inn i autopiloten.

NB! fokuser på en ting om gangen og etabler en ny vane før du prøver deg på neste.