Når kompetanse blir stadig mer spisset og spesialisert – og mulighetene for samarbeid og kommunikasjon over hele verden stadig lettere – da gjør det noe med hvordan det er attraktivt og lønnsomt å drive business. Det er lenge siden begrepet flexverk (fleksible nettverk) ble lansert, nå er det stadig flere som jobber på den måten. Det finnes mange interessante fordeler i dette, se FuturistSpeaker.com.