Det er ressurskrevende å være syk – for den syke, for helsevesenet og for arbeidsgiverne. Penger er kun en del av bildet, men gjerne den størrelsen vi lettest kan forholde oss til. Uansett er det god ressursforvaltning å legge til rette for at folk er friske og på jobb.

SINTEF har gjennomført en undersøkelse for NHO hvor de setter tall på hvor mye sykefravær koster bedriftene. De kommer frem til 13 000 kr pr uke (opp fra 8 500 kr i 2000).  Dette beløpet utgjør dels tapt produktivitet og dels vikarutgifter, men eksklusive lønn til den som er sykmeldt. Du kan lese SINTEF-rapporten her.