Det er for tiden stor diskusjon om resultater i skolen – hvilke skoler og regioner som skårer best på PISA-tester og standpunktkarakterer og hva som skal til for å bli bedre.

Fokus synes å være på lærernes kompetanse, at den må økes. Gjerne flere Mastergrader i matematikk.

Jeg skulle ønske at fokuset var på å gi lærerne tid og rom for å benytte sin relasjonskompetanse i møte med elevene. Lærerne ville da blitt enda flinkere til dette, elevene ville bli tryggere og føle tilhørighet, både trivsel og skoleresultater ville økt betydelig.

Det er forsket mye på skolen og det som trer frem som det mest avgjørende for å lykkes er nettopp dette: Den gode relasjonen mellom lærer og elev.

Se gjerne Jan Spurkelands bok Relasjonspedagogikk og dette innlegget fra lærer Andreas Stien-Leenderts i Dagbladet.