Jeg er veldig opptatt av læring og gode opplevelser, det er jo derfor jeg har laget Otium Sanserom, så dopamin er naturlig nok veldig interessant for meg. Med dopamin kobler vi inn turboen og får mer energi, når vi opplever, tenker eller lærer noe positivt nytt.

Noen av oss er nok mer avhengige av det enn andre. Vi kan pushe dopaminproduksjonen på ulike måter, ikke bare gjennom læring og gode opplevelser. Eksempler på andre aktiviteter som stimulerer dopaminproduksjonen er fet mat, sex og annen “overlevelsesprogrammering”.

Les mer om dopamin på forskning.no!