I dag skal jeg på GRO-seminar om strategiske allianser. Det er mulig at det handler om selektiv persepsjon, men de siste dagene har det dukket opp særlig mye interessant info om nettopp dette temaet. Blant annet ny forskning fra BI hvor de i samarbeid med Steen og Strøm har sett på hvordan butikksjefers relasjoner på kjøpesenter henger sammen med deres kompetanse og butikkenes omsetning. Klar positiv sammenheng – de som kjenner 20 – 70 % av de andre butikksjefene viser størst lønnsomhet.

Se studien referert på forskning.no: Lønnsomt med venner i business