Har du tenkt på hvor ofte vi ser for oss fremtiden som en fremskriving av det vi kjenner i dag? Større, mindre, bedre, raskere, billiger etc. Fint det, men hvordan tror du det gikk for verdens beste produsent av telefax?

Mer av det samme er en farlig tankefelle å gå i, men det er veldig lett å havne der. Det kan derfor være nyttig å forlate autopiloten og tenke alternative scenarier. Du har kanskje hørt om Joseph Schumpeters Creative Destruction? Her kan du lese tolv eksempler på bransjer i kanskje uventet endring. Til inspirasjon.