Krevende annerledesuker?

Aug 7, 2020

Et Facebookinnlegg jeg skrev etter ti dager med hjemmeskolen &co den 22.03.20:
Hjemmeskole og hjemmekontor er nytt for de fleste av oss og det krever langt mer mental energi enn «business as usual».

På jobb kan vi vanligvis koble inn autopiloten og flyte litt på rutiner og gamle vaner for å frigi overskudd til å gjøre det vi skal. Nå skal vi gjøre dobbel jobb på en ny måte.
Vi skal endre hvor vi jobber og til dels hvem vi jobber med, hvilke oppgaver vi gjør og hvordan. Den hjelp som vi vanligvis får av omgivelsene på kontoret til å fokusere og være i jobbmodus er fraværende.

Dette føles nok enda sterkere for barn som må gjøre det stedet hvor de vanligvis leker og chiller om til arbeidsplass, samtidig som de mister felleskapet i klasserommet og den direkte relasjonen med lærerne.

Det er en stor overgang fra full båndbredde til tekst på skjerm.
Mange av oss står nå midt oppe i en eller flere store endringsprosesser som krever tilpasningsevne og nye ferdigheter. Ikke rart om energien er oppbrukt før dagen er over.
Når vi endrer vaner og tilegner oss ny kompetanse, bruker vi den yngste og mest energikrevende delen av hjernen, prefrontal cortex.
Mental energi er en knapp ressurs og bør brukes fornuftig. Det er en av grunnene til at vi bør holde på det vi kan av faste rutiner og ikke ha voldsomme ambisjoner om å rydde kjelleren eller lære et nytt språk nå som vi «bare er hjemme».

Dette kan du vurdere når du har gjort annerledesdagene til ny normal, ved å etablere nye vaner og rutiner. Disse styres heldigvis av en eldre, mindre energikrevende del av hjernen.
Men enn så lenge – vær glad for alt du faktisk får til – du gjør en kjempejobb!
🙂

Velkommen til Otium

– et sted hvor det er godt å være,
særlig når du jobber med utvikling.

Kongens gt. 85
7012 Trondheim
+ 47 916 26 198
E-post: otium@sanserom.no

Ta gjerne kontakt

Lurer du på hva Otium kan gjøre for deg?
Send meg en e-post så tar jeg kontakt for
en uforpliktende prat. Følg oss gjerne på
Facebook for mer om hva vi driver med.

Hold deg oppdatert

Motta nyhetsbrev fra Otium Sanserom.