Brian Due tar i en meget lesverdig artikkel på Kforum – Kæmp for din comfortzone – et oppgjør med forestillingen om at vi må presses /presse oss ut i ubehaget for å utvikle oss.

Jeg er enig med ham i at det er godt mulig både å utvikle seg, forandre seg og lære noe nytt samtidig som at du trives og har det bra. Når det er sagt vil jeg påpeke at vi heller ikke lærer noe nytt på full autopilot – utvikling krever mer fokus enn å la alt gå på automatikken.

Stress er ingen god transportør av ny kunnskap. Trygghet og trivsel virker mye bedre. Det vi lærer av nysgjerrighet, fordi vi synes det er artig og interessant, lagres best – dels fordi vi får hjelp av “dopamin-turboen”.

I mars kjører Heidi Wang kurset Lær bedriftsøkonomi på en dag Otium Sanserom. Da vil vi “leke” oss til en reell og grundig forståelse av økonomiske begreper og strategiske valg. Sjansen for at deltagerne sitter igjen med ny kompetanse de vil huske og være trygge på er meget stor.

Hvis ting kan gjøres trivelig og inspirerende – hvorfor ikke velge det alternativet?