Når vi arbeider med kunst, blir det skapt forbindelser i hjernene våre som er optimale når vi skal lære. Det handler om å koble tanker og følelser, for uten mobilisering av følelser lærer vi utrolig dårlig. Kunst stimulerer nysgjerrigheten vår og vi bruker følelsene våre for å tolke/forstå/ta i mot.

Dette går på tvers av tidligere “sannheter” om å skille fornuft og følelser, og vil få følger for hvordan vi lever.

“Hvis vi begynner å arbeide med kreativitet utenfor kunstens tradisjonelt avgrensede sfære, og kreativitet dermed blir et kollektivt, sosialt og institusjonelt fenomen, betyr det at samfunnet vårt vil endre seg.”
Anders Michelsen, forsker på kreativitet og innovasjon ved Københavns Universitet
Hvordan ser du for deg en verden der ikke logikk alene, men sammen med kreativitet og følelser styrer såvel personlige som samfunnsmessige valg?