TPF er Trøndelag Personal Forum, en forening for folk med ambisjoner innen ledelse, personal- eller organisasjonsutvikling.

I forrige uke var det kreativ fest på Otium Sanserom for å bli bedre kjent og jobbe kreativt med ideer for møter og andre aktiviteter fremover. Fra starten med champis og medaljer til vi avsluttet med et knippe konkrete ideer tre timer senere, var konsentrasjonen og humøret på topp.

TPF kreativ fest, icebreakerøvelse v/ Linn Slettum Bjerke

TPF kreativ fest, icebreakerøvelse v/ Linn Slettum Bjerke

TPF kreativ fest, konsentrert kreativitet på Rom for å våkne

TPF kreativ fest, konsentrert kreativitet på Rom for å våkne

TPF kreativ fest, Rom for klare tanker, felles hjernekart gir mange gode ideer.

TPF kreativ fest, Rom for klare tanker, felles hjernekart gir mange gode ideer.

TPF kreativ fest, Rom for å drømme, nye perspektiver gir gjerne nye ideer.

TPF kreativ fest, Rom for å drømme, nye perspektiver gir gjerne nye ideer.

 

TPF kreativ fest, dyp konsentrasjon på Rom for energi

TPF kreativ fest, dyp konsentrasjon på Rom for energi

 

En kveld som denne er et godt bevis på at nye opplevelser og nye ideer gir ny energi. I like!