Joda, de aller fleste av oss snakker – i ulike sammenhenger og ofte på flere språk – men holder det å formulere ord og setninger for å kunne si at du kan snakke? Hva skal til for å kunne snakke i forsamlinger?

Du må ha et budskap som du ønsker å formidle til en målgruppe – og noen grunnleggende ferdigheter for å lykkes med dette. Når du kommer opp på dette nivået begynner det å bli artig og spennende å lære mer. Selv verdens beste foredragsholdere øver seg, jevnlig.

Dette er i sannhet livslang læring. Du får best effekt av å øve på en eller to ting om gangen – hvilke dette er, ja, det kan du ofte trenge ekstern input på å finne ut av. Derfor legger Gjertrud Eriksen og jeg så mye vekt på praktiske øvelser og tilbakemelding på våre Ta rommet! Presentasjonskurs.

Jeg anbefaler denne artikkelen av Peter Sims på Harvard Business Review: Going from “Suck to Non-Suck” as a Public Speaker.