Vi snakker mye om involvering av medarbeidere og at kunnskap og kompetanse finnes stadig mer spredt utover i organisasjonene.

Vi snakker om deling og om hvordan deltagelse skaper engasjement og motivasjon.

Vi snakker om innovasjon som nøkkelen til det vi skal leve av etter oljen.

Samtidig henger vi igjen i gamle forestillinger om lederen som den allvitende. Er du som leder villig til å slippe noe styring og kontroll for å åpne for innspill? Vet du i så fall hvordan du gjør det? Slik at fordelene langt overgår ulempene?

Margaret Wheatley har skrevet en veldig god artikkel om denne brytningen:
Leadership in the Age of Complexity: From Hero to Host

Hvis du tror på involvering, kanskje Playmaker er noe for deg?
Se mer om hvordan du kan bli en Playmaker i egen virksomhet på web playmakerne.no eller bloggen playmakerne.wordpress.com

Noen ord til ettertanke…

Turning to one another

There is no greater power than a community discovering what it cares about.
Ask “What´s possible?” not “What´s wrong?” Keep asking.

Notice what you care about. Assume that many others share your dreams.

Be brave enough to start a conversation that matters.
Talk to people you know. Talk to people you don´t know.
Talk to people you never talk to.

Be intrigued by the differences you hear.
Expect to be surprised. Treasure curiosity more than certainty.

Invite in everybody who cares to work on what´s possible.
Acknowledge that everyone is an expert in something.

Know that creative solutions come from new connections.

Remember, you don´t fear people whose story you know.
Real listening always brings people closer together.

Trust that meaningful conversations change your world.
Rely on human goodness. Stay together.

Margaret Wheatley