Tydelig jubelatferd smitter over på både lagkamerater og motstandere, sier fotballforsker Geir Jordet ved seksjon for coaching og psykologi på Norges Idrettshøgskole, til forskning.no

“Det er ingen grunn til å holde igjen, en tydelig og ektefølt feiring av de små suksesser underveis i prosessen er viktig nettopp fordi omgivelsene påvirkes og smittes av atferden. En annen fordel med å juble er at man løser litt opp i spenninger underveis.”

Speilnevroner i praksis. Les hele artikkene på forskning.no.