Remix var tema for NHO-konferansen i forrige uke. Mange overbevisende innspill rundt behovet for å tenke nytt, jobbe annerledes, tilpasse seg en ny virkelighet.

Det er ikke vanskelig å se behovet og være enig i dette. Samtidig er det krevende for den enkelte leder/bedriftseier å finne eller skape de nye mulighetene og få med seg organisasjonen på endringer.

Verden er kompleks og tempoet øker fortsatt. Ingen kan lenger ha den fulle oversikten eller komplett kompetanse på mer enn et rimelig smalt område.

For å se nye muligheter trenger vi overblikk og vidsyn i tillegg til dybdeforståelse av egen ekspertise og kunders behov. Ingen klarer det alene. For å mestre Remix må vi samarbeide og være kreative sammen.

Nå er det delte meninger om det er mulig å være kreative sammen med andre. Se f.eks. denne videoen fra NHH hos forskning.no hvor de trekker frem fenomener som social loafing for å forklare at team samler færre ideer enn enkeltpersoner i eksperimenter.

Min erfaring er at gode kreative prosesser ikke oppstår av seg selv. De må planlegges og ledes, med respekt for deltagerne, målet og det som måtte oppstå underveis.

Det handler mye om samspill og kommunikasjon, dynamikk, refleksjon og beslutninger. Trygghet, tydelighet og en leken innstilling til å prøve ut noe nytt.

Bonusen med å kjøre gode prosesser, er at du i tillegg til å finne nye løsninger, skaper et engasjement for å sette disse ut i livet – fordi den som deltar i en prosess forstår så mye mer av hvorfor, hva og hvordan enn en som blir forelagt en ferdig løsning.

God prosessledelse krever en velfylt verktøykasse og kompetanse til å bruke den etisk og målrettet. Denne kompetansen må læres – og øvelse gjør mester. Hvilke verktøy kan brukes til hva? Hvorfor? Hvordan?

I 2013 var jeg med på å starte prosesslederutdanningen Playmaker. Siden da har vi fått lov til å følge en rekke dyktige og engasjerte ressurspersoner på veien til å bli Playmakere. Noen av dem var allerede drevne prosessledere da de startet, andre startet på null. På Playmakerbloggen kan du lese litt om noen av deres erfaringer og finne info om Playmaker.

Playmaker-42

Jeg anbefaler også IdeaConnects intervju av Wayne Fisher hos Procter & Gamble om kreative prosesser i gruppe, åpen innovasjon og viktigheten av å definere problemet som skal løses.