Jeg er veldig fascinert av hvor enkle og samtidig hvor kompliserte vi mennesker er. Vi tror gjerne at vi opptrer rasjonelt og fornuftig, men så kommer det noen vaner og noen ganger lite hensiktsfulle mønstre i veien.

Daniel Gilbert har forsket mye på lykke. Her kan du se ham snakke om forventninger og irrasjonalitet på TED.com.