IMG_3531

Noen oppgaver er enkle å løse – nærmest på autopilot – fordi den samme oppskriften fører deg til målet (det samme), hver gang. 

I en verden som endrer seg stadig raskere, blir det stadig færre slike oppgaver. I tillegg blir mange av dem automatisert – når noe skal gjøres likt hver gang, leverer roboter/dataprogrammer varene bedre enn mennesker.

Samtidig møter vi stadig oftere problemstillinger hvor løsningen ikke er åpenbar, eller hvor den metoden vi har brukt hittil, ikke gir så gode resultater som vi ønsker.

Da trenger vi gode prosesser med relevante verktøy for å komme i mål. Vi trenger tid og rom for å tenke nye tanker, dele og bygge på hverandres innsikt, kreativitet og kompetanse. Slik kan vi lettere finne muligheter og velge strategier for de gode løsningene.

IMG_3532

Noen er redde for å involvere for mange i utviklings- eller endringsprosesser, gjerne fordi de tenker at det vil skape motstand hvis innspill ikke tas til følge.

Det er forståelig, men erfaring viser at det å bli tatt med på råd øker engasjementet for prosessen og motivasjonen for å gjennomføre det nye – selv når egne innspill ikke preger den valgte løsningen.

Forutsetningen for å lykkes med prosesser ligger primært i god prosessledelse. Det gjelder å velge en dyktig prosessleder, gjerne en Playmaker. Videre er virksomhetenes kultur og rammebetingelser samt de involvertes trygghet og kompetanse viktige suksessfaktorer.

Fremtidens suksess handler mer om å legge til rette for engasjement og involvering gjennom gode prosesser, enn om å motivere folk til å nå et “big hairy goal” satt av Sjefen.