Hva skal til for å få folk til å endre seg? Det holder definitivt ikke å lage en strategi for endring og vente på at denne blir satt ut i livet ;o)

Morten T. Hansen, professor ved University of California, Berkeley, og INSEAD, Frankrike, har gått gjennom litteratur og forskning på dette innen flere områder.

Han kom frem til ti viktige punkter, som alle er viktige for å få til endring i praksis. Det handler om tydelig og attraktiv målformulering, om å få med seg de riktige folkene, praktisk tilrettelegging og incentiver/opplæring.

En fantastisk samling av alle disse punktene som du vet er viktig, men som du sjelden tenker på samtidig. Godt komprimert og formulert ;o)

Spennende lesning på Harvard Business Review Ten ways to get people to change.