Det sies gjerne at vi er født med et visst lykkenivå, men at vi i tillegg kan påvirke dette gjennom personlige valg og mål for livet. En ny, stor undersøkelse fra Tyskland ser nærmere på dette og hvordan vårt opplevde lykkenivå kan forandre seg over tid. Les mer om lykkevariasjoner, pro og kontra, på forskning.no!