De fleste av oss blir klokere med alderen – takk og lov!

Noe av det som fascinerer meg, er hvordan de mellommenneskelige faktorene tvinger seg frem, selv hos de mest saksorienterte. Det er dette som kalles Human upgrade ;o)

Men er dette egentlig noen stor sak? Betyr det mer enn at folk får bedre struktur og kontroll på livene sine eller at de tar frem kreativiteten?

Det viser seg at en økt “forståelse for folk” bedrer resultatene på jobb, både når det handler om gjennomføring og når du skal utvikle nye løsninger. 

Diversity Icebreakerspråk  betyr det at de røde kvalitetene forsterker både blå og grønne prosesser. Human Factors AS v/ Bjørn Z Ekelund har forsket på dette.

Det røde relasjonsperspektivet blir ofte ikke tatt helt på alvor i næringslivet, vi ser ikke alltid verdien av “de rødes” innsats for å skape en god stemning og få alle med – bortsett fra når det skal arrangeres sommerfest eller julebord…

Det som sjelden får oppmerksomhet, er hvordan dette skaper trivsel og trygghet for den enkelte, fellesskap på jobb og engasjement for oppgavene. Dessuten forhindrer det ofte de omkampene som ellers tvinger seg frem “nå som vi var så godt i gang”.