Har du lagt merke til hvor mange som snakker om at innovasjon er viktig – uten å gjøre noe mer enn det? Og så er det de som stadig innoverer, forbedrer, utvikler seg – uten å snakke så mye om det?

I hvilken gruppe finner vi de som prøver å holde fast mest mulig av det vi gjør i dag – gjerne i form av ISO-sertifiseringer og desslike?

Hvor stor innvirkning har behovet for trygghet og forutsigbarhet – eller rettere sagt, illusjonen av dette?

Disse tre artiklene kan gi næring til gode tanker (og gjerne mer) rundt dette.

Usikkerhet er muligheter

It´s time to rethink continuous improvement

Managers don´t really want to innovate