Vi sier gjerne at vi ønsker variasjon og forskjellighet – at det er bra å dele på talentene – men samtidig er jo det forutsigbare veldig behagelig. Tim Lambert har skrevet innsiktsfullt og humoristisk om vårt behov for konsistens, fellesskap og tilhørighet – som dessverre gir oss svake, kjedelige team med lave ambisjoner.

Getting rid of Dolly, Management Issues

En velprøvd måte å leve godt med forskjellighet, er å lære seg språket og tankene bak Diversity Icebreaker. Bli med når Linn Slettum Bjerke holder kurs på Otium Sanserom 8. juni!