En artikkel på forskning.no viser til Steve Jobs ubehøvlede omgang med sine medarbeidere for å få frem bedre ideer og presstasjoner. Les også om den sosiale risikoen vi opplever ved å foreslå “ville ideer” og hvordan vi demper denne med å “vaksinere” ideen.

Mye interessant lesning om hva som hindrer god ideutvikling. Det legges vekt på god fasilitering i ideutviklingsprosesser, jeg er enig i at det er en viktig suksessfaktor. I tillegg må det etableres en forståelse av at en ny ide ikke trenger å møtes med forsvar av det vi har gjort hittil, og skapes en trygghet for å lene seg litt langt ut og støtte hverandre.