Mindblowing

Mindblowing

Jeg lever på mange måter av og for ideer og relasjoner – i en av verdens beste byer ;o). Et årlig høydepunkt i Trondheim er Kosmorama og et annet er Technoport. I år fant begge disse – pluss Anita Krohn Traaseths 8. mars vorspiel – sted i uke 10. FOR...

Hvordan planlegge møter som virker?

Husker du sist du gikk glad og fornøyd fra et møte – ikke fordi det endelig var ferdig, men fordi dere hadde jobbet godt sammen og kommet i mål? Har du tenkt over hva det er som skiller de gode, inspirerende møtene fra de som tapper deg for energi? Jeg har tenkt mye...

Human upgrade

De fleste av oss blir klokere med alderen – takk og lov! Noe av det som fascinerer meg, er hvordan de mellommenneskelige faktorene tvinger seg frem, selv hos de mest saksorienterte. Det er dette som kalles Human upgrade ;o) Men er dette egentlig noen stor sak?...

Å lære uten å gjøre… er som å elske uten å røre ;o)

Altfor ofte forstår vi læring som en “hode-greie”, altså med fokus på det kognitive, og vi ser gjerne for oss en lærer eller foreleser som forteller noe til en gruppe elever/studenter. Hvor mye av det du kan har du lært på denne måten? Tipper jeg rett, er...
Ja, vi trenger Remix, men hvordan?

Ja, vi trenger Remix, men hvordan?

Remix var tema for NHO-konferansen i forrige uke. Mange overbevisende innspill rundt behovet for å tenke nytt, jobbe annerledes, tilpasse seg en ny virkelighet. Det er ikke vanskelig å se behovet og være enig i dette. Samtidig er det krevende for den enkelte...

Økt kvalitet i skolen – sikter vi på feil mål?

Det er for tiden stor diskusjon om resultater i skolen – hvilke skoler og regioner som skårer best på PISA-tester og standpunktkarakterer og hva som skal til for å bli bedre. Fokus synes å være på lærernes kompetanse, at den må økes. Gjerne flere Mastergrader i...