Ja, vi trenger Remix, men hvordan?

Ja, vi trenger Remix, men hvordan?

Remix var tema for NHO-konferansen i forrige uke. Mange overbevisende innspill rundt behovet for å tenke nytt, jobbe annerledes, tilpasse seg en ny virkelighet. Det er ikke vanskelig å se behovet og være enig i dette....

read more

Økt kvalitet i skolen – sikter vi på feil mål?

Det er for tiden stor diskusjon om resultater i skolen - hvilke skoler og regioner som skårer best på PISA-tester og standpunktkarakterer og hva som skal til for å bli bedre. Fokus synes å være på lærernes kompetanse, at den må økes. Gjerne flere Mastergrader i...

read more

Tilpasset ledelse – lettere sagt enn gjort?

Å lykkes med ledelse handler mye om å lede hver enkelt medarbeider på den best egnede måten - det finnes ingen "one size fits all". Norges fremste kapasitet på relasjonsledelse, Jan Spurkeland, har nylig gitt ut en bok om tilpasset ledelse hvor han deler av sin...

read more
Hvorfor så opptatt av prosess?

Hvorfor så opptatt av prosess?

Noen oppgaver er enkle å løse - nærmest på autopilot - fordi den samme oppskriften fører deg til målet (det samme), hver gang.  I en verden som endrer seg stadig raskere, blir det stadig færre slike oppgaver. I tillegg blir mange av dem automatisert - når noe skal...

read more
Hvordan planlegge møter som virker?

Hvordan planlegge møter som virker?

Husker du sist du gikk glad og fornøyd fra et møte – ikke fordi det endelig var ferdig, men fordi dere hadde jobbet godt sammen og kommet i mål? Har du tenkt over hva det er som skiller de gode, inspirerende møtene fra de som tapper deg for energi? Jeg har tenkt mye...

read more

Kan alle bidra? Vil de? Vil du?

Vi snakker mye om involvering av medarbeidere og at kunnskap og kompetanse finnes stadig mer spredt utover i organisasjonene. Vi snakker om deling og om hvordan deltagelse skaper engasjement og motivasjon. Vi snakker om innovasjon som nøkkelen til det vi skal leve av...

read more

Tenåringen og resten av verden 1994 – 2014 – 2034

Jeg synes 1994 både er lenge siden og ikke så veldig lenge siden, men du hvor mye vi glemmer og hvor selvfølgelig alt det nye blir etterhvert. Thomas Frey har satt tenåringen i perspektiv - i forhold til samfunnet og over tid. Det bringer noen interessante...

read more

Er handlingsrommet større enn du tror?

Våre mentale anker påvirker handlingsrommet vårt, om vi er oss det bevisst eller ikke. Noen ganger sitter vi så godt fast i vaner og autopilot at handlingsrommet vårt begrenser seg til det kjente (og kjære?). Særlig da trenger vi å skape oss et større lerret, finne...

read more
Sannhetens øyeblikk

Sannhetens øyeblikk

Dette er de første Masterstudentene fra HiSTs Industriell Instrumentering - etter at de hadde presentert essensen av Masteroppgavene sine for NCE (Norwegian Center of Expertise) Instrumentation. Champagnen var vel fortjent, alle fem ga suverene presentasjoner som...

read more

Kan du snakke?

Joda, de aller fleste av oss snakker - i ulike sammenhenger og ofte på flere språk - men holder det å formulere ord og setninger for å kunne si at du kan snakke? Hva skal til for å kunne snakke i forsamlinger? Du må ha et budskap som du ønsker å formidle til en...

read more