Denne uka har Mandag morgen fokus på endring og innovasjon i  næringslivet. Det ser ikke videre lystig ut. De har funnet ut at kun tre av hundre norske bedrifter mener at deres endringsprosesser har vært vellykkede.

Det de er minst fornøyde med, er å engasjere de ansatte i prosessen. De vil så gjerne, men får det ikke til i praksis. Forklaringen ligger i konsulentstyrte prosesser og kommunikasjon ovenfra og ned.

Kommunikasjon og involvering av ansatte er avgjørende for å lykkes i endringsprosesser. Ikke bare fra det tidspunkt hvor endringen er bestemt, men hele veien fra planlegging via gjennomføring til evaluering.

Dette er slett ikke enkelt, men når nitti prosent av norske bedrifter planlegger store endringer de neste to årene, håper jeg inderlig at det investeres i økt kompetanse innen kommunikasjon og involvering på alle nivå i organisasjonene.