Ja, vi trenger Remix, men hvordan?

Ja, vi trenger Remix, men hvordan?

Remix var tema for NHO-konferansen i forrige uke. Mange overbevisende innspill rundt behovet for å tenke nytt, jobbe annerledes, tilpasse seg en ny virkelighet. Det er ikke vanskelig å se behovet og være enig i dette. Samtidig er det krevende for den enkelte...

Økt kvalitet i skolen – sikter vi på feil mål?

Det er for tiden stor diskusjon om resultater i skolen – hvilke skoler og regioner som skårer best på PISA-tester og standpunktkarakterer og hva som skal til for å bli bedre. Fokus synes å være på lærernes kompetanse, at den må økes. Gjerne flere Mastergrader i...

Tilpasset ledelse – lettere sagt enn gjort?

Å lykkes med ledelse handler mye om å lede hver enkelt medarbeider på den best egnede måten – det finnes ingen “one size fits all”. Norges fremste kapasitet på relasjonsledelse, Jan Spurkeland, har nylig gitt ut en bok om tilpasset ledelse hvor han...
Hvorfor så opptatt av prosess?

Hvorfor så opptatt av prosess?

Noen oppgaver er enkle å løse – nærmest på autopilot – fordi den samme oppskriften fører deg til målet (det samme), hver gang.  I en verden som endrer seg stadig raskere, blir det stadig færre slike oppgaver. I tillegg blir mange av dem automatisert...
Hvordan planlegge møter som virker?

Hvordan planlegge møter som virker?

Husker du sist du gikk glad og fornøyd fra et møte – ikke fordi det endelig var ferdig, men fordi dere hadde jobbet godt sammen og kommet i mål? Har du tenkt over hva det er som skiller de gode, inspirerende møtene fra de som tapper deg for energi? Jeg har tenkt mye...