Økt kvalitet i skolen – sikter vi på feil mål?

Det er for tiden stor diskusjon om resultater i skolen – hvilke skoler og regioner som skårer best på PISA-tester og standpunktkarakterer og hva som skal til for å bli bedre. Fokus synes å være på lærernes kompetanse, at den må økes. Gjerne flere Mastergrader i...

Tilpasset ledelse – lettere sagt enn gjort?

Å lykkes med ledelse handler mye om å lede hver enkelt medarbeider på den best egnede måten – det finnes ingen “one size fits all”. Norges fremste kapasitet på relasjonsledelse, Jan Spurkeland, har nylig gitt ut en bok om tilpasset ledelse hvor han...