Logikk og følelser – lær mer med kunst!

Når vi arbeider med kunst, blir det skapt forbindelser i hjernene våre som er optimale når vi skal lære. Det handler om å koble tanker og følelser, for uten mobilisering av følelser lærer vi utrolig dårlig. Kunst stimulerer nysgjerrigheten vår og vi bruker følelsene...