The empire of one

Når kompetanse blir stadig mer spisset og spesialisert – og mulighetene for samarbeid og kommunikasjon over hele verden stadig lettere – da gjør det noe med hvordan det er attraktivt og lønnsomt å drive business. Det er lenge siden begrepet flexverk...

Vil du ha mer makt? Tør du?

Makt er et interessant begrep, og viktig hvis du vil utrette noe. Sette dine ideer ut i livet, oppnå den posisjonen du vil ha, ha frihet til å leve slik du ønsker. Makt kommer imidlertid ikke uten risiko, du må tørre å være synlig, tørre å feile. Har du makt kan du...